הכשרות, סדנאות והרצאות

פיתוח תוכניות הכשרה

 • בניית סילבוסים, מתודולוגיות והתנסויות מעשיות 
 • סדנאות חדשנות רב-תחומית 
 • מודלים מתקדמים מהארץ והעולם לשבירת קבעונות 
 • חשיבה מוטת עתיד לבניית אסטרטגיות מנצחות 
 • פיתוח משחקים אסטרטגיים לחשיבה מערכתית בתוכניות מנהיגות שונות

סדנאות אסטרטגיה וחדשנות

 • מנחה מוסמכת בחשיבה עיצובית (Design Thinking)
 • פיתוח מתודולוגי של סדנאות תיאוריית שינוי, עבודה רב-מגזרית ומדידת אימפקט
 • משחוק של חשיבה מוטת עתיד (foresight)
 • סדנאות על פיצוח אתגרים ממוקדים, שבירת קבעונות מחשבתיים ומשחוק 
 • ליווי ארסלרטורים, האקתונים ומיזמים חברתיים

הרצאות וימי עיון

 • אילו מגמות עיקריות ישפיעו על המגזר הציבורי?
 • כיצד מתכננים מדיניות לעולם לא צפוי ורב-שינוים?
 • מה זו חדשנות ציבורית ומה הנגזרות האסטרטגיות שיש לאמץ כדי לקדמה?
 • או"ם שמום – מה זה גלוקלי ולמה זה חשוב לעיצוב מדיניות?
 • סקירה של מודלים מהעולם בהובלת שינוי בזירה החברתית-כלכלית 
 • פיתוח משחקים אסטרטגיים לחשיבה מערכתית בתוכניות מנהיגות שונות

ייעוץ, פיתוח וסקירות

 • עולם חדש – מצריך פתרונות חדשים.
  אני לא מאמינה בפתרונות חד-צדדים חותכים, יותר ב co-creation של בניית תוכניות חדשות.
 • פיתוח של מודלים ניהוליים, כלכליים, בניית הכשרות מנהיגות
 • מחקרים השוואתיים בינלאומיים ומחקרי קונספט, הנשענים על היכרות מעמיקה עם המציאות המקומית הישראלית וההקשר הבינלאומי
 • ליווי פרויקטיים אסטרטגיים לשינוי פרדיגמה ותפיסת הפעלה של WIN- WIN – WIN במיזמים בשדה ציבורי-חברתי