פרסומים נבחרים

לא על המו"פ לבדו - הרחבת תפיסת החדשנות

מדינת ישראל נהנית ממגזר היי-טק חדשני מהגדולים והמוצלחים בעולם, שמועסקים בו כ-10% מהעובדים במשק. עם זאת, "אומת הסטארט־אפ" אינה יכולה להשלים עם מצב שבו חדשנות משמשת רק מיעוט מענפיה הכלכליים; קיים אינטרס לאומי שהחדשנות תוביל להעלאת הפריון והשכר גם בקרב המועסקים בענפי המשק האחרים – כ-90% מהעובדים במשק. ביסוד מחקר זה עומדת התפיסה שלפיה חלחול של חדשנות (טכנולוגית ולא-טכנולוגית) לענפי הכלכלה המסורתיים ישמש זרז לסגירת פער הפריון בין ישראל למדינות מפותחות אחרות.

גולשטיין-גלפרין ר., בארי ג., הרטל ש., קול א., לוי ל. (2023), "לא על המו"פ לבדו – הרבת תפיסת החדשנות", מחקר מדיניות 181, המכון הישראלי לדמוקרטיה

Academic Social Innovation Centers: A Proposed Framework for a Theory of Change

Many universities worldwide have established “impact centers” or “social innovation centers.” Although the centers share similar names, there is no uniformity among them in their agenda, strategy, and  practice. This paper has three objectives: 1) to describe the state of the art of existing ASIs, 2) to examine diverse and shared characteristics of the centers, and 3) to frame guiding principles that will support the refinement of the theory of change of ASIs.

Golstein-Galperin, R., Bar-Shany, S., & Agmon, M. (2023). Academic Social Innovation Centers: A Proposed Framework for a Theory of Change. Social Innovations Journal22.

שינוי מערכתי הלכה למעשה

שינוי מערכתי הוא שינוי עמוק ובר קיימא שנעשה כדי להתמודד עם בעיה מורכבת (wicked problems), מתוך הבנת שורש הבעיה ולא רק ביטוייה על פני השטח. בבסיס התפיסה נמצאת ההכרה במורכבות המערכת וראייתה כמכלול, תוך בחינת מערכות היחסים והקשרים בין חלקיה השונים. הידע הקיים על שינוי מערכתי כמענה לבעיות חברתיות מורכבות נמצא רובו ככולו עדיין בהתהוות, ובולט בחסרונו ידע יישומי בעברית, המותאם להקשר הישראלי על מאפייניו הייחודיים.

בן משה -לבנה ל. וגולשטיין-גלפרין ר.  (2023),  שינוי מערכתי – הלכה למעשה, סקירה משות לשיתופים ומרכז קיימא