הקורונה כמראה – חמשת מחלות הרקע של ישראל

מגפת הקורונה חשפה לא רק מחלות אישיות, אלא גם את חמשת מחלות הרקע של ישראל – במערכות החברתיות, הכלכליות והפוליטיות שלנו. הפתרון יבוא רק משיתוף פעולה קהילתי של כולנו.