חשיבה מערכתית – מובילים שינוי ביחד

בעולם מורכב עם פערי רלוונטיות, חשיבה מערכתית מבקשת להתמקד בעולם הבעיה. להבין את תיחום גבולות גזרה, את הכוחות הפועלים, ההשפעות החיצונית ופער הרלוונטיות שנפער