תיאוריית שינוי – OUT, מיפוי תוצאות – IN

תיאוריית שינוי בשדה הציבורי זה דבר מורכב. איך נדע שהמדדים באמת מעידים על הצלחה? כיצד להטמיע גם למידה בתהליך? מיפוי תוצאות מציע גישה חלופית למודל לוגי המוכר