לגדול או לא לגדול – זו השאלה?

האם אנחנו לפני פיצוץ אוכלוסין או להפך, בלי ששמנו לב המגמה התהפכה? כך או כך דמוגרפיה ואתגרים חברתיים הולכים יחדיו ומייצרים הרבה דילמות