חדשנות במשבר ומה תפקיד הממשלה?

חדשנות במשבר מתייחסת לתהליכי בתגובה למשברים קיצוניים, היא מאופיינת בניסויי וטעייה, הגדרה מחדש של תפקידי שחקנים ומסגור מחדש של בעיות.