חדשנות עירונית – דוגמאות מהעולם

האתגרים העומדים בפני הרשויות המקומיות כיום עצומים. אין פתרונות קסם חדש, אך נדרשת הטמעה של חדשנות עירונית להובלת שינוי בר-קיימא לאתגרים מורכבים.

חדשנות במשבר ומה תפקיד הממשלה?

חדשנות במשבר מתייחסת לתהליכי בתגובה למשברים קיצוניים, היא מאופיינת בניסויי וטעייה, הגדרה מחדש של תפקידי שחקנים ומסגור מחדש של בעיות.

חדשנות בממשלה ובמגזר הציבורי – כנס אלי הורוביץ

במציאות שבה חלק ניכר מן האתגרים הכלכליים־חברתיים בהווה ובעתיד מתאפיינים במורכבות רבה ובאי־ודאות מערכתית, חדשנות המעידה על חשיבה מחוץ לקופסה ומאתגרת פרדיגמות קיימות היא קריטית למגזר ציבורי רלוונטי ומותאם למאה ה-21.

לגדול או לא לגדול – זו השאלה?

האם אנחנו לפני פיצוץ אוכלוסין או להפך, בלי ששמנו לב המגמה התהפכה? כך או כך דמוגרפיה ואתגרים חברתיים הולכים יחדיו ומייצרים הרבה דילמות

עריכת גנום – איום או הזדמנות?

תמיד היתה ותמיד תהיה לנו טכנולוגיה פורצת דרך. היכולת המדעית לערוך גנום – אנושי ולא רק – יש לה פוטנציאל עצום. השאלה שנותרת היא מה אנחנו כאנושות נעשה עם זה?