כיצד נערך לעתיד משובש? מודל ארבעת העתידים

כיצד נדע לתכנן ולהערך לעולם משובש? לפי מודל ארבעת העתידים, כל התרחישים העתידיים (ארגוני ופרטי) נופלים בסופו של דבר לאחת מארבע קטגוריות שונות:צמיחה, התמוטטות, משמעת וטרנספורמציה.

תיאוריית שינוי – OUT, מיפוי תוצאות – IN

תיאוריית שינוי בשדה הציבורי זה דבר מורכב. איך נדע שהמדדים באמת מעידים על הצלחה? כיצד להטמיע גם למידה בתהליך? מיפוי תוצאות מציע גישה חלופית למודל לוגי המוכר