תיאוריית שינוי – OUT, מיפוי תוצאות – IN

תיאוריית שינוי בשדה הציבורי זה דבר מורכב. איך נדע שהמדדים באמת מעידים על הצלחה? כיצד להטמיע גם למידה בתהליך? מיפוי תוצאות מציע גישה חלופית למודל לוגי המוכר

חשיבה מערכתית – מובילים שינוי ביחד

בעולם מורכב עם פערי רלוונטיות, חשיבה מערכתית מבקשת להתמקד בעולם הבעיה. להבין את תיחום גבולות גזרה, את הכוחות הפועלים, ההשפעות החיצונית ופער הרלוונטיות שנפער

מדיניות מבוססת אנשים

הממשלה מספקת הרבה שירותים, ועידן המערכות המורכבות מצריך תכנון מדיניות מבוססת אנשים ותפירה של מסע לקוח ידודיתי למשתמש

הקורונה כמראה – חמשת מחלות הרקע של ישראל

מגפת הקורונה חשפה לא רק מחלות אישיות, אלא גם את חמשת מחלות הרקע של ישראל – במערכות החברתיות, הכלכליות והפוליטיות שלנו. הפתרון יבוא רק משיתוף פעולה קהילתי של כולנו.