לגדול או לא לגדול – זו השאלה?

האם אנחנו לפני פיצוץ אוכלוסין או להפך, בלי ששמנו לב המגמה התהפכה? כך או כך דמוגרפיה ואתגרים חברתיים הולכים יחדיו ומייצרים הרבה דילמות

חשיבה מערכתית – מובילים שינוי ביחד

בעולם מורכב עם פערי רלוונטיות, חשיבה מערכתית מבקשת להתמקד בעולם הבעיה. להבין את תיחום גבולות גזרה, את הכוחות הפועלים, ההשפעות החיצונית ופער הרלוונטיות שנפער

הקורונה כמראה – חמשת מחלות הרקע של ישראל

מגפת הקורונה חשפה לא רק מחלות אישיות, אלא גם את חמשת מחלות הרקע של ישראל – במערכות החברתיות, הכלכליות והפוליטיות שלנו. הפתרון יבוא רק משיתוף פעולה קהילתי של כולנו.