חדשנות במשבר ומה תפקיד הממשלה?

חדשנות במשבר מתייחסת לתהליכי בתגובה למשברים קיצוניים, היא מאופיינת בניסויי וטעייה, הגדרה מחדש של תפקידי שחקנים ומסגור מחדש של בעיות.

חדשנות בממשלה ובמגזר הציבורי – כנס אלי הורוביץ

במציאות שבה חלק ניכר מן האתגרים הכלכליים־חברתיים בהווה ובעתיד מתאפיינים במורכבות רבה ובאי־ודאות מערכתית, חדשנות המעידה על חשיבה מחוץ לקופסה ומאתגרת פרדיגמות קיימות היא קריטית למגזר ציבורי רלוונטי ומותאם למאה ה-21.

תיאוריית שינוי – OUT, מיפוי תוצאות – IN

תיאוריית שינוי בשדה הציבורי זה דבר מורכב. איך נדע שהמדדים באמת מעידים על הצלחה? כיצד להטמיע גם למידה בתהליך? מיפוי תוצאות מציע גישה חלופית למודל לוגי המוכר

חדשנות ציבורית – לא רק דיגטציה

חדשנות ציבורית היא לא שם נרדף לדיגיטציה ופיתוחים טכנולוגיים. חשוב לתת דגש על היבטים של חדשנות תהליכית, פיתוח שירותים חדשים וגם אתגור הפרדיגמות של המערכת