כיצד נערך לעתיד משובש? מודל ארבעת העתידים

כיצד נדע לתכנן ולהערך לעולם משובש? לפי מודל ארבעת העתידים, כל התרחישים העתידיים (ארגוני ופרטי) נופלים בסופו של דבר לאחת מארבע קטגוריות שונות:צמיחה, התמוטטות, משמעת וטרנספורמציה.