מדיניות מבוססת אנשים

הממשלה מספקת הרבה שירותים, ועידן המערכות המורכבות מצריך תכנון מדיניות מבוססת אנשים ותפירה של מסע לקוח ידודיתי למשתמש