הכשרות, סדנאות והרצאות

פיתוח תוכניות הכשרה

 • בניית סילבוסים, מתודולוגיות והתנסויות מעשיות 
 • שילוב בין תיאוריה לפרקטיקה וחיבור בין עולמות תוכן
 • סדנאות חדשנות רב-תחומית 
 • קורסים אקדמיים – חשיבה מוטת עתיד, מיפוי מערכתי וחדשנות חברתית
 • מודלים מתקדמים מהארץ והעולם לשבירת קבעונות 
 • חשיבה מוטת עתיד לבניית אסטרטגיות מנצחות 
 • פיתוח משחקים אסטרטגיים לחשיבה מערכתית בתוכניות מנהיגות שונות

סדנאות אסטרטגיה וחדשנות

 • מנחה מוסמכת בחשיבה עיצובית (Design Thinking)
 • פיתוח מתודולוגי של סדנאות תיאוריית שינוי, חשיבה תוצאתית, שת"פ רב-מגזרי ומדידת אימפקט
 • משחוק של חשיבה מוטת עתיד (foresight) ופיתוח תרחישים
 • סדנאות על פיצוח אתגרים ממוקדים, שבירת קבעונות מחשבתיים ומשחוק 
 • ליווי אקסלרטורים, האקתונים ומיזמים חברתיים

הרצאות וימי עיון

 • אילו מגמות עיקריות ישפיעו על המגזר הציבורי?
 • כיצד מתכננים מדיניות לעולם לא צפוי ורב-שינוים?
 • מה זו חדשנות ציבורית ומה הנגזרות האסטרטגיות שיש לאמץ כדי לקדמה?
 • או"ם שמום – ארגונים בינלאומיים ולמה זה חשוב לעיצוב מדיניות?
 • חשיבה תוצאתית ובניית תוכניות עבודה אפקטיביות
 • שת"פ רב-מגזרי לאתגרים מורכבים
 •  מודלים מהעולם בהובלת שינוי בזירה החברתית-כלכלית 
 • פיתוח משחקים אסטרטגיים לחשיבה מערכתית בתוכניות מנהיגות שונות

ייעוץ, פיתוח וסקירות

עולם חדש – פתרונות חדשים. אני לא מאמינה במענים חד-צדדים חותכים, יותר ב co-creation של בניית תוכניות חדשות.

 • פיתוח תוכן ובניית מודלים ניהוליים כלכליים ותיאוריית שינוי.
 • מחקרים השוואתיים בינלאומיים ומחקרי קונספט, תוך היכרות מעמיקה עם המציאות המקומית הישראלית וההקשר הבינלאומי
 • ליווי פרויקטיים אסטרטגיים לשינוי פרדיגמה ותפיסת הפעלה של WIN- WIN – WIN במיזמים בשדה ציבורי-חברתי
 • דוחות אימפקט לפי תיאוריית שינוי של מיזמים חברתיים-ציבוריים-עסקיים
 • ייעוץ לסטארטאפים בעולמות GovTech וממשק עם המגזר החברתי/ציבורי